Slider

אידור רבינוביץ' ז"ל

בתאריך ה’ בכסלו תשמ”ח, 25.11.1987, יצא כח שכלל 35 מפקדים ולוחמים נבחרים מגדוד הנח”ל המוצנח (גדוד 50) לביצוע מארב באזור ברעשית שמעבר לגבול רצועת הבטחון.
הכח הגיע אל מקום המארב התמקם ולאחר זמן קצר הגיעה פקודה על ביטול הפעולה והכח החל בתנועה רגלית, חזרה אל נקודת האיסוף בבינת ג’ביל.
בכפר הנטוש כונין כקילומטר מנקודת האיסוף, חשדו מובילי הכח שהם מזהים מחבלים באחד הבתים בצד הדרך.
אידור ואחד הקצינים הושמטו לרתק אל הבית. הטור המשיך להתקדם והאחרונים בו זיהו בטעות את אידור והקצין כמחבלים ופתחו באש. הקצין נפצע בידו ואידור נהרג.